Điều khoản về sử dụng bản quyền

Mỗi trang web đều có quy định riêng mà người dùng cần tuân theo và mickwall.com cũng vậy. Để sử dụng dịch vụ của trang web này một cách an toàn và hiệu quả, bạn cần nắm rõ những điều khoản được đề ra sau đây.

Điều khoản về sử dụng bản quyền

Điều khoản về sử dụng bản quyền

Tất cả nội dung như hình ảnh, video, âm thanh, thiết kế, logo và các yếu tố khác trên trang web này là tài sản sở hữu trí tuệ thuộc về chúng tôi. 

Không được phép sao chép, tái sản xuất, hiển thị, công bố hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi. 

Bạn cũng không được phép sử dụng thương hiệu này để gây nhầm lẫn, lợi dụng hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng của người dùng

Khi truy cập và sử dụng trang web mickwall.com, bạn có thể xem trực tiếp các trận đấu đá gà cựa dao miễn phí, tìm hiểu kinh nghiệm chọi gà, và kỹ năng nuôi gà đá chính xác. 

Bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quy tắc của website. 

Bạn không được phép sử dụng trang web cho mục đích bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, hoặc xâm phạm quyền lợi của người khác. 

Cấm sử dụng trang để phát tán hoặc truyền tải nội dung vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu. 

Bạn phải chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và không được tiết lộ cho bên thứ 3. 

Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm hoặc lạm dụng thông tin cá nhân, bạn cần thông báo cho chúng tôi ngay. 

Nếu có vấn đề xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do bạn tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 hoặc không tuân thủ các biện pháp bảo mật của trang web.

Điều khoản về quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi được quyền cung cấp dịch vụ liên quan đến đá gà trực tiếp c3 và chia sẻ kiến thức về gà đá theo các điều khoản đã nêu. 

Mickwall cũng có quyền cập nhật, thay đổi hoặc ngừng các dịch vụ mà không cần báo trước. 

Đội ngũ quản lý của chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo chính sách bảo mật đã công bố. 

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết để ngăn ngừa truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng pháp luật thông tin cá nhân của bạn. 

Thông báo khi thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thẩm quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều kiện và điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước cho người dùng. Người dùng có trách nhiệm tự cập nhật các thông tin mới nhất trên trang web. Các điều khoản này tuân thủ và được điều chỉnh theo luật pháp hiện hành. 

Lời kết

Thông tin trên đây là tất cả các điều khoản sử dụng của mickwall.com mà người dùng cần biết khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hãy tương tác với trang web một cách văn minh để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc giải trí tuyệt vời!